Fondazione Polojaz - Home

 

Home

 

Sklad “Libero e Zora Polojaz”
prireja psihoanalitični seminar na temo srečanja in poslušanja:


ENCOUNTER AND LISTENING

Trst, 17. 11. 2018

V Narodnem domu – IUSLIT Univerza v Trstu - Ulica F. Filzi, 14

Organizacijski odbor seminarja sestavljajo A. Braun, P. Fonda in V. Polojaz, medtem ko so med glavnimi predavatelji Stefano Bolognini (Italija) in Antonius Stufkens (Nizozemska).

Poleg udeležencev iz Italije, bodo na seminarju sodelovali tudi psihoanalitiki drugih držav, predvsem iz severnovzhodne Evrope.


PROGRAM IN OPIS SEMINARJA

PRIJAVNI OBRAZEC

 

 

 
Kateri so naši cilji?

Delujemo po načelu, da je sožitje med različnimi narodi in jezikovnimi skupnostmi mogoče samo, če pride do vzajemnega zbliževanja i n spoznavanja. Naš glavni cilj je torej ta, da omogočamo, podpiramo in razvijamo medsebojno spoznavanje med Italijo in slovanskimi državami, posebno tistimi iz bližnjega balkanskega območja .

Sklad med drugim podpira socialne, kulturne in znanstvene izmenjave, predvsem med slovensko in hrvaško republiko in različnimi jezikovnimi skupnostmi, ki so prisotne na italijanskem ozemlju.

Sklad:

* financira kulturne, znanstvene in rekreacijske pobude in projekte, tudi na področju varstva okolja;

* razpisuje štipendije za mlade absolvente srednjih šol in univerze, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na področju izboljšanja socialnih in okoljskih razmer in to z namenom, da bi se tako zmanjšalo kulturno in čustveno nelagodje ljudi, ki so doživeli vojne razmere;

* z ustreznimi študijami in raziskavami posveča posebno pozornost čustvenim, mentalnim in socialnim posledicam mladih priseljencev, ki so prišli v novo socialnokulturno okolje, zato da bi jih na ustrezen način podprl;

* z ustreznimi projekti pomaga pri vključevanju dijakov različnih narodnosti v obvezne šole s slovenskim učnim jezikom, ne da bi se dijaki morali odpovedati kulturni in jezikovni identiteti;

* spodbuja socialne, kulturne, znanstvene in rekreacijske pobude, ki povezujejo predstavnike bližnjih republik z balkanskega območja in dežele Furlanije Julijske krajine;

* podpira sodelovanje v mreži italijanskih šol, ki so posebno občutljive za multietnično okolje;

* seznanja javno mnenje s problematiko sožitja med različnimi narodi in organizira srečanja in posvete, tudi v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami.