Fondazione Polojaz - Za razvoj psihoanalize in psihoanalitične psihoterapije na Hrvaškem

 

Za razvoj psihoanalize in psihoanalitične psihoterapije na Hrvaškem

(2007-2016)

Z namenom, da bi učinkoviteje podprli razvoj Hrvaške psihoanalitične skupine (Croatian Psychoanalytical Study Group) je Sklad organiziral in finančno podprl predavanja in skupinsko klinično supervizijo, ki so jo vodili psihoanalitiki Italijanskega psihoanalitičnega združenja. Sponsoring Committee Mednarodnega komiteja "New Groups" Mednarodnega Psihoanalitičnega Združenja IPA se je hvalevredno izrazil o tovrstni pobudi.

V letu 2007 sta predstavili svoja prispevka italijanski psihoanalitičarki Maria Teresa Palladino (Separation in Mother-Daughter Relationships) in Cristina Saottini (Violence as Depressive Equivalent in Adolescence).

Oktobra 2008 sta predavali Maria Ponsi (Failure of Mentalization and the Alien Self) in Benedetta Guerrini Degl’Innocenti (The Self, the Body and the Reflexive Mind).

Marca 2009 sta se skupini psihoterapevtov predstavili Andrea Braun in Vlasta Polojaz (The Lack of Limits in Adolescents and Young Adults: in the Shadow of Incest. Two Clinical Cases.). Dogodek se je odvijal v Rebru, na medicinsko-psihološkem oddelku univerze v Zagrebu.

Jeseni istega leta sta pri projektu sodelovali psihoanalitičarki Maria Ponsi (On the Clinical Relevance of Metaphor) in Benedetta Guerrini Degl’Innocenti (Embodied Metaphors: from the Mind into the Body. Some Notes on a Case of Anorexia).

Novembra 2010 sta Ponsi in Guerrini Degl’Innocenti imeli srečanje na temo Free Associations, Fundamental Rule, Associative Thinking.

Leta 2011 je predavala Anna Ferruta na temo Identity and Changes; leta 2012 pa Benedetta Guerrini Degl'Innocenti o Perverse Attachements in Mario Rossi Monti o Borderline.The Tragedy of Dysphoria.

Hrvaška psihoanalitična skupina Study Group je bila v letu 2013 deležna važnega priznanja, bila je namreč sprejeta kot članica IPA (International Psychoanalytical Association) in postala Croation Psychoanalytical Provisional Society.

Februarja 2014 sta dr. Benedetta Guerrini Degl'Innocenti in dr. Maria Ponsi predavali na temo About psychoanalysis as a metaphorical enterprise; predstavitvi dela je sledila razprava po skupinah in skupinska diskusija ob predstavitvi kliničnih primerov hrvaških kolegov.

Projekt se je zaključil s seminarjem, ki sta ga 2. in 3. aprila 2016 predstavili dr. Benedetta Guerrini Degl’Innocenti (From Action to Representation) in dr. Maria Ponsi (No more than a touch: the problematic use of interpretation). Predstavitvi referatov je sledila razprava po skupinah in skupinska diskusija o kliničnih primerih, ki so jih predstavili mlajši hrvaški kolegi ali kandidati, ki se še izobražujejo.