Fondazione Polojaz - Slovenski jezik v slovenski šoli

 

Slovenski jezik v slovenski šoli


Delovna skupina Glavostik, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz različnih področij jezikovnega poučevanja, se sestaja že od leta 2015. Po številnih srečanjih je leta 2017 stekel projekt »Slovenski jezik v slovenski šoli«, h kateremu je znatno prispevala učiteljica Martina Šolc, ki je zaključila študij na Univerzi v Kopru in v svoji diplomski nalogi obravnavala poseben pedagoški pristop za lažje in učinkovitejše učenje slovenskega jezika.

Sodelovanje s Slovensko prosveto je omogočilo, da je bila diplomska naloga objavljena v publikaciji Z učno igro do slovenščine, natančno opisana metoda poučevanja pa je bila ponujena otroškemu vrtcu šentjakobske šole in se zaključila z velikim uspehom, kar je izstopalo tudi na končni predstavitvi na šoli. Projekt se nadaljuje v isti obliki s poučevanjem slovenščine v vrtcu v Škednju in pripravo novega sklopa učnih ur.