Fondazione Polojaz - Zamejski, obmejni, čezmejni

 

Zamejski, obmejni, čezmejni

Slovenci v Furlaniji Julijski krajini

deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje

Projekt, ki ga je slovenski raziskovalni inštitut SLORI prijavil na deželni razpis za slovenske manjšinske organizacije z namenom valorizacije in večje uporabe slovenskega jezika, ima kot glavni cilj oceniti vpliv, ki ga je imel vstop Slovenije v šengensko območje leta 2007 na slovensko skupnost v Italiji in hkrati na celotno italijansko-slovensko obmejno območje.

Projekt je sestavljen v obliki različnih dejavnosti; Sklad sodeluje pri organizaciji okrogle mize na temo ekonomskega stanja Slovencev v deželi in bodočih perspektivah šengenskega območja. Okrogla miza bo potekala v sklopu dvodnevnega posveta, ki bo predvidoma v prvi polovici oktobra Gorici.