Fondazione Polojaz - Home

 

HomeKateri so naši cilji?

Delujemo po načelu, da je sožitje med različnimi narodi in jezikovnimi skupnostmi mogoče samo, če pride do vzajemnega zbliževanja i n spoznavanja. Naš glavni cilj je torej ta, da omogočamo, podpiramo in razvijamo medsebojno spoznavanje med Italijo in slovanskimi državami, posebno tistimi iz bližnjega balkanskega območja .

Sklad med drugim podpira socialne, kulturne in znanstvene izmenjave, predvsem med slovensko in hrvaško republiko in različnimi jezikovnimi skupnostmi, ki so prisotne na italijanskem ozemlju.

Sklad:

* financira kulturne, znanstvene in rekreacijske pobude in projekte, tudi na področju varstva okolja;

* razpisuje štipendije za mlade absolvente srednjih šol in univerze, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na področju izboljšanja socialnih in okoljskih razmer in to z namenom, da bi se tako zmanjšalo kulturno in čustveno nelagodje ljudi, ki so doživeli vojne razmere;

* z ustreznimi študijami in raziskavami posveča posebno pozornost čustvenim, mentalnim in socialnim posledicam mladih priseljencev, ki so prišli v novo socialnokulturno okolje, zato da bi jih na ustrezen način podprl;

* z ustreznimi projekti pomaga pri vključevanju dijakov različnih narodnosti v obvezne šole s slovenskim učnim jezikom, ne da bi se dijaki morali odpovedati kulturni in jezikovni identiteti;

* spodbuja socialne, kulturne, znanstvene in rekreacijske pobude, ki povezujejo predstavnike bližnjih republik z balkanskega območja in dežele Furlanije Julijske krajine;

* podpira sodelovanje v mreži italijanskih šol, ki so posebno občutljive za multietnično okolje;

* seznanja javno mnenje s problematiko sožitja med različnimi narodi in organizira srečanja in posvete, tudi v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami.