Fondazione Polojaz - INTERNATIONAL MEETING - SARAJEVO 2016

 

INTERNATIONAL MEETING - SARAJEVO 2016


Seminar je bil dobro obiskan. Odvijal se je v lepih in udobnih prostorih Bošnjačkega Instituta. Na njem so sodelovali psihologi in psihiatri iz različnih krajev Bosne.

Zjutraj so predavatelji predstavili svoje referate, popoldne pa je sledilo delo v manjših skupinah.

Iz seminarskega dela je izšla potreba po razvijanju znanja, ki je vezano na nekatere temeljne psihoanalitične koncepte, kot sta sposobnost poslušanja in posvečanja pozornosti trpljenju in bolečini, ki sta posebno koristni zdravstvenim delavcem.

Iz izkušnje opravljenega seminarja bomo člani vzeli v pretres, če obstajajo pogoji in katere so možnosti za uresničitev dolgoročnega izobraževanja v tem prostoru.


SECOND ANNOUNCEMENT


The Libero and Zora Polojaz Foundation in collaboration with the
Hrvatsko Psihoanalitičko Društvo shall organize an


INTERNATIONAL MEETING ON PSYCHOANALYSIS AND PSYCHOTHERAPY

Saturday, 22 October 2016 at the Bošnjački Institut, Sarajevo


The so-called “talking cure” that was defined by one of the first psychoanalytic patients was a remarkable discovery within the patient-doctor relationship. Psychoanalysis was developed out of this “cure”, along with psychoanalytic psychotherapy.


In this seminar, a number of psychoanalysts from the Croatian and the Italian Psychoanalytic Societies, which are both part of the IPA, consider certain essential concepts of treatment based on psychoanalysis. These concepts will then be discussed and investigated in working groups.

It is well-known that the path of psychoanalysis commenced from traumatic experiences that emerged from patients’ memories, although most of these memories later proved to be phantasies. Nevertheless, trauma alongside phantasy is both an organizer as well as a disorganizer of psychic experience. Trauma can be gradually reconstructed over the course of psychotherapy, thus fostering the recovery of psychic creativity.

Scientific committee:
Andrea Braun, psychoanalyst of the Società Psicoanalitica Italiana
Paolo Fonda, psychoanalyst of the Società Psicoanalitica Italiana
Stanislav Matačić, psychoanalyst of the Hrvatsko Psihoanalitičko Društvo
Vlasta Polojaz, psychoanalyst of the Società Psicoanalitica ItalianaProgram

Conference Hall

Chair: Stanislav Matačić

9.00 Welcome from the Local Organizing Committee
9.20 Introduction to the Seminar – Vlasta Polojaz
9.40 About psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy – Paolo Fonda
10.00 Setting in psychoanalytic psychotherapy – Anna Nicolò


11.00 Coffee break

11.30 New technologies and psychoanalytic psychotherapy – Andrea Braun
11.50 First comments by participants


12.30 Lunch break

Chair: Sanja Borovečki Jakovljev

14.00 Panel: Researching topics to be discussed in working groups
14.30 Working groups led by Croatian and Italian psychoanalysts


16.30 Coffee break

17.00 Final panel with group leaders and speakers – Closing remarks
17.30 Closing


The main speaker, Anna Nicolò (Rome, Italy) is a medical doctor, child and adolescent psychiatrist, training analyst of the Italian Psychoanalytic Society (SPI) and of the International Psychoanalytical Association (IPA). Member of the previous Board of Representatives of the IPA and previous chair of the EFP (European Federation for Psychoanalysis) “Forum for Adolescents Psychoanalysis”, she is the scientific director of the journal Interazioni (Interactions) and author of numerous publications.


Organizing Committee:
Maja Dobranić-Posavec, candidate of the Croatian Psycoanalytic Society
Sabaheta Duranović, candidate of the Croatian Psycoanalytic Society
Alma Kreševljaković, analysand of the Croatian Psycoanalytic SocietyOfficial languages are English, Croatian and Bosnian.


With the sponsorship of:
B
ošnjački Institut, Mula Mustafe Bašeskije 21 - Sarajevo

 

S seminarjem v Sarajevu je projekt Encounter an Listening dobil temelje za naknadna srečanje in delo. Večino srečanj se je odvijalo v Bosni v obliki enodnevnih seminarjev, ki so jih vodili člani hrvaškega psihoanalitičnega društva. Prvemu seminarju so sledilli še dva: septembra 2017, aprila in junija 2018. Sklop srečanj se je zaključil s posvetom International Meeting on ENCOUNTER and LISTENING v soboto, 17 novembra 2018, v Trstu.